M I N D F U L N E S S

MINDFULNESS—   FOR ET BEDRE LIV

Mindfulness er en metode for å øke evnen til å bevare konsentrasjon, forbedre dine prestasjoner, forebygge stress og styrke din glede i det du gjør. Mindfulness handler om oppmerksomhet og økt fokus her og nå. Du kan lære det selv! Det er enkelt og ikke minst effektivt.

Gratis innføringskurs  7. mars  Kl. 18:00

Oppstart kurs:
7. Mars
Varighet 6 uker
Onsdager 18:00-20:30


Pris kr 4300,-
Påmelding:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva kan mindfulness gjøre for deg?

  • Finne veien til dine ubevisste ressurser og energi få ekstra overskudd
  • Bli en ressurs for dine kollegaer og oppnå større effektivitet gjennom bedre konsentrasjon
  • Bedre din selvinnsikt og bli bevisst din atferd, din måte å handle på
  • Styrke ditt nærvær i forhold til deg selv og andre
  • Unngå og dra på mer baggasje enn du trenger
  • Lærer deg til å utnytte dine ressurser

Mindfulness lærer deg å legge bort og sortere tanker slik at du er tilstede der og nå.

Kursholder: Liv Karin Krogseng, samfunnsviter og stresshåndteringsinstruktør
www.kreativledelse.no

Hva kan du oppnå ved dette kurset:

  • Finne kilden til egen motivasjon
  • Bedre evne til å vurdere og beslutte mer helhetlig
  • Nyttige verktøy til å lede med sinnsro, trygghet og selvbeherskelse.
  • Opplevelse  av økt kontroll på stressbelastninger, smerter og uønskede tanker

Ved  spørsmål vedr kurset kontakt Kreativ Ledelse v/ Liv Karin Krogseng. Tel: 99728623
Påmelding: info@st-elisabeth.no