Psykomotorisk fysioterapi – Anne-Bjørg Lie

Psykomotorisk fysioterapeut Anne-Bjørg Lie – Tromsø
Psykomotorisk fysioterapi er en behandlingsmetode som tar utgangspunkt i at følelser, kropp og sinn er en eksisterende enhet i stadig samspill med omgivelsene.
Påkjenninger og ulike typer stress kan fortrenges i kroppen ved at muskler, pust, og det vegetative nervesystemet blir spent. Dersom kroppen ikke får avreagere, kan stivhet og smerter i muskler, ledd , anspenthet ,nedsatt balanse, uro, angst, endret pustemønster og søvnplager være symptomer som på sikt kan utvikle seg. Psykomotorisk fysioterapi kan avhjelpe slik at plagene forsvinner delvis eller helt. Behandlingen kan også gi en bedre kroppslig og følelsesmessig balanse.

I behandlingen vektlegges ett godt og trygt samarbeide mellom pasient og terapeut. Sentralt i terapien er utvikling av kontakt og trygghet i kroppen, og bli kjent med kroppens signaler og reaksjonsmønster. Øvelser og bevegelser tilpasset den enkelte, massasje, refleksjon og samtale, er teknikker som blir benyttet. Forstå og erfare sammenhenger i egne spenningsvaner er sentrale deler av behandlingen. Vi arbeider med og bedre selvinnsikten, ivaretagelsen av egne behov og grensesetting. Bearbeiding av vanskelige følelser er også en viktig del av behandlingen.

Henvisning til psykomotorisk fysioterapi får du av legen eller manuell fysioterapeut.

Kontaktinformasjon:

Lie Fysio og Psykomotorisk Fysioterapi 
Adresse: St Elisabeth, Mellomveien 50, 9007 Tromsø
Mobil: 997 96 599
Tlf: 77 60 00 10
Epost: liefysio@online.no

addressbox