Handicapforbundet Nord-Norge

Om NHF Nord-Norge
NHF Nord-Norge ble opprettet i 2004, og består av de tidligere fylkeslagene i Nordland, Troms og Finnmark. Regionen har 1442 medlemmer. Det er tilsammen 18 lokallag og 9 landsforeningslag i regionen. Regionskontoret er i Tromsø på St. Elisabeth, og har i dag to ansatte i full stilling.

Kontaktinformasjon

Regionskontor: Telefon 77 67 20 30 – E-post: nhf.nordnorge@nhf.no

Besøksadresse: Mellomvegen 50

Postadresse: NHF Nord-Norge – Mellomvegen 50 – 9007 Tromsø

addressbox