MusicA

GIM terapi, musikkterapi og veiledning.

MuscA utfører terapioppdrag innen GIM-terapi og musikkterapi i ulike institusjoner og for privatpersoner i Tromsø.
Firmaet som startet opp i 2009 bygger sitt fundament på en solid utdannings- og erfaringsbakgrund hvor mennesket og musikkopplevelsens betydning står i fokus. 

Hva Er Musikkterapi?
MusicAs korte definisjon tar for seg selve kjernen i det som skjer i terapirommet:

— Møte gjennom musikk.

Et møte mellom terapeut og klient bunner oftest i klientens ønske om en forandring i sin helsetilstand eller i en livssituasjon som ikke fungerer tilfredsstillende. Musikkterapeuten bistår klientens prosess med sin spesielle fagkunnskap. Behandlingstidene er det ytre skallet, rammen for det som utspiller seg i terapirommet. Klient og terapeut er to likeverdige individer med ulike roller og ansvar i denne settingen. For at klienten skal få effekt av behandlingen settes det opp en kontrakt med behandlingsmål, antall møter, tidsramme for behandlingen, tid for evaluering og pris for konsultasjon.

Behandlingskontrakten baserer seg på 1-3 vurderingsmøter da klienten får prøve om denne behandlingsformen stemmer overens med forventningene samtidig som terapeuten får kjennskap til klientens problemer, helsestatus og ressurser. Disse innledende møtene blir også terapeutens mulighet til å vise hvordan musikkterapi fungerer i praksis og å tilpasse tilbudet til den enkelte klient. Musikkterapi foregår omtrent som Urban Yman* forklarer det:

”Musikkterapi betyr at man bruker musikk sammen med terapeutiske samtaler for å gi pasienten en mulighet til å bearbeide sine problemer ut i fra både en følelsesmessig og et intellektuelt utgangspunkt. Gjennom musikkopplevelsen kan følelsen fordypes, samtidig som samtalen øker forståelsen for det man opplever i musikken. Tanke og følelse påvirkes i en gjensidig utveksling da musikken bringes over i samtale og samtalen går over til musikk.”

Musikkterapi er en seriøs behandlingsform med godt dokumenterte resultater innenfor flere områder. Musikkterapi kan tilbys mennesker i hele livssyklusen, innenfor og utenfor helseinstitusjoner, for barn og ungdom med spesielle behov og i kriminalomsorgen. Musikkterapi er en voksende behandlingsform i Norge.

MusicA tilbyr Tromsøs befolkning: Musikkterapiformen ”Guided Imagery and Music” fra høsten 2011.

MusicA v/ Alfhild Gruvstad
– GIM-terapi, musikkterapi og veiledning.
– Telefon: +47 471 69 950


addressbox