Nora – Kunstterapi, psykomotorsik fysio

Nora - Psykomotorisk fysioterapi & kunstterapiPsykomotorisk fysioterapi & kunstterapi

NORA psykomotorisk fysioterapi og kunstterapi eies og drives av Ellen Sirkka Nora, og tilbyr individualterapi i psykomotorisk fysioterapi og kunstterapi, samt grupper i “bevegelse og bevisstgjøring” og helgekurs i kunstterapi.

 


Kunstterapi

I kunstterapi benyttes kreative hjelpemidler, drømmeforståelse, bevegelse, avspenning og meditasjon for å komme i kontakt med dypere lag av bevisstheten og hente frem ressurser. Kunstterapi kan brukes ved utbrenthet, stress, kriser, konflikter, spiseforstyrrelser, angst, depresjoner, smerteproblematikk, i sorgarbeid, for å få større klarhet i eget liv, eller ved lengsel etter mening – og for å utvikle seg selv.

Psykomotorisk fysioterapi
Grunntanken i psykomotorisk fysioterapi er at kropp, tanke og følelser fungerer som en sammenhengende enhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene. Kroppen forstås som bærer av viktige erfaringer og opplevelser, og er derfor en sentral kilde til selvinnsikt.

I psykomotorisk fysioterapi benyttes ulike former for massasje, berøring og bevegelse. Den kroppslige behandlingen kan bringe frem minner og nye refleksjoner, og vil derfor være relevante tema for samtale og refleksjon. Bearbeiding av vanskelige følelser er en naturlig del av behandlingen.

Psykomotorisk fysioterapi passer for de som føler seg stresset, ved generell anspenthet, hodepine, ryggproblemer, pustebesvær og kroniske smertetilstander. Behandlingen kan ha stor verdi ved psykiske vansker som f.eks. angst, depresjon og spiseforstyrrelser.

Kontaktinformasjon til Nora:
St Elisabeth, Mellomveien 50, 9007 Tromsø
– Telefon: 400 57 723
– Epost: ellen@noraterapi.no
– Hjemmeside: www.noraterapi.no

addressbox